L’Arxiu dels Marquesos de Santa Maria de Barberà promou, en nom de la difusió dels seus Fons, activitats científiques i de transmissió del coneixement.

L’AMSMB celebra un simposi anual relacionat amb els fons arxivístics
conservats, incentiva treballs de recerca (tesis, tesines, articles) i col·labora en esdeveniments culturals com conferències, jornades d’estudi, exposicions i presentacions de llibres realitzats amb Fons de l’Arxiu.