2022. Alejandro Martínez Giralt, El inventario post mortem del caballero Bernat (III) de Tagamanent (1376): breve estudio y edición

Publicaciones 2022 El Inventario Post Mortem Bernat

El propòsit d’aquest article és donar a conèixer i editar el contingut de l’inventari post mortem del cavaller català Bernat (III) de Tagamanent (mort el 1376), amb la finalitat d’afegir un exemple més a la llista d’inventaris d’aquest tipus disponibles per a l’estudi de la noblesa catalana medieval, i, més en particular, de la baixa noblesa catalana de la Baixa Edat Mitjana. Una tipologia documental que ha de permetre’ns estudiar no solament la seva cultura material i els seus nivells de vida, sinó que pot permetre’ns establir diferències entre els membres d’un mateix segment social.