2021. Clara Jaumandreu, Anàlisi de la Genealogia de la Nissaga dels Copons

Portada Armoria 10

Aquest article té per objectiu realitzar una anàlisi exhaustiva de la genealogia del llinatge Copons, una de les famílies més distingides de la Catalunya del segle XVIII. Tot l’estudi s’ha estructurat mitjançant la recerca metòdica i l’anàlisi comparativa de diferent documentació, tot i que l’inventari parcialment
conservat de Josep de Copons i d’Oms, el quart marquès de Moja, ha resultat clau pel fet d’obtenir informació històrica molt valuosa i aconseguir fer molt més comprensible el present estudi.