Simposis realitzats per l’A.M.S.M.B. al voltant del llegat històric de l’arxiu.