El capbreu dels castells de Vilassar i Burriac: Arxius i Humanitats Digitals

En el marc de la col·laboració entre l’Arxiu Comarcal del Maresme, l’Ajuntament de Vilassar de Dalt i l’Arxiu dels Marquesos de Santa Maria de Barberà es considera interessant organitzar un seguit d’activitats que permetin difondre la potencialitat dels fons d’arxiu en tot allò relatiu a les humanitats digitals.

En aquest sentit, el projecte Capbreu Humanitats Digitals inclou l’exposició Els Capbreus del Castell de Vilassar a la Sala Vidriada del castell, l’organització d’una jornada científica amb especialistes nacionals i internacionals sobre projectes d’humanitats digitals i una publicació, de Coral Cuadrada i Daniel Piñol-Alabart (eds.), El Capbreu dels Castells de Vilassar i Burriac (1354-1424), amb col·laboracions d’aplicació en humanitats digitals del contingut del manuscrit del segle XIV conservat al  arxiu.

En aquesta mateixa jornada es presenta el llibre de Marc Llamas, Els Pinós-Fenollet als segles XIV i XV. El testament de Bernat Galceran II de Pinós-Fenollet, el Cavaller, estudi basat en un testament del segle XV conservat a l’ arxiu.

Links de difusió

Presentacions

Estudi des de la Paleografia i la Diplomàtica


Arxius locals i recerca històrica


Edició digital d’un capbreu del segle XIV


La Geolocalització del Capbreu de Vilassar


La representación cartográfica de los territorios frontera


Identificació d’Unitats Topogràfiques


Riconoscimento automatico di scrittura


L’Arxiu digital de l’arquitectura moderna i contemporània


Visió Artificial en la digitalització d’arxius històrics