Els Arxius Patrimonials a Catalunya

En el marc de la col·laboració entre l’Associació d’Arxivers de Catalunya, l’Ajuntament de Vilassar de Dalt i l’Arxiu dels Marquesos de Santa Maria de Barberà es considera interessant organitzar un seguit d’activitats que permetin difondre la riquesa i importància dels fons custodiats a l’arxiu.

En aquest sentit, el projecte Arxius Patrimonials inclou l’organització d’ una jornada científica amb especialistes dels diferents i diversos arxius patrimonials de Catalunya, conservats en arxius públics, municipals i privats.

En aquesta mateixa jornada es presenta el llibre El rescat de les cent donzelles o de sant Esteve, basat en la transcripció i estudi d’un manuscrit del segle XVII conservat a l’Arxiu dels Marquesos de Santa Maria de Barberà, coordinat per Coral Cuadrada i Montserrat Garriga, amb notables aportacions d’especialistes del tema.

Links de difusió

Presentacions

Arxius familiars, patrimonials, nobiliaris


Els fons patrimonials de l’AHCB


L’Arxiu Fontcuberta (s. X-XXI)


Promoure l’ingrés i la divulgació dels fons patrimonials


El fons patrimonial del Marquès de Sant Esteve de Castellar


L’estudi i l’edició crítica del manuscrit