Ramon Llull i la Mediterrània del seu temps

En el marc de la col·laboració entre la Fundació La Caixa, l’Arxiu dels Marquesos de Santa Maria de Barberà i l’IEMed es considera interessant organitzar una sèrie d’activitats que permetin difondre la riquesa i importància dels fons custodiats a l’arxiu.

En aquest sentit, el projecte Llull Vilassar inclou l’exposició Ramon Llull i la trobada entre cultures al Museu Arxiu de Vilassar de Dalt, l’organització d’una jornada científica amb especialistes de la vida i obra de Ramon Llull i l’edició d’un catàleg, realitzat per Coral Cuadrada, Daniel Duran i Alejandro Martínez-Giralt,  que recull el fons Llull d’ aquest arxiu.