Els espais temàtics de l’Arxiu dels Marquesos de Santa Maria de Barberà es conceben com a mostres de les aplicacions dels fons de l’arxiu en propostes d’humanitats digitals.

Els diferents espais són fruit de simposis celebrats a la Sala Vidriada del Castell de Vilassar.