Munic, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 10538

La Part III està inclosa amb el número 55 a la secció “Libri Barcinonenses” del catàleg dels llibres que Ivo Salzinger va enviar a Magúncia (1718) per preparar l’edició Moguntina. Font: Llull DB, cat. SA-1, núm. 240-242.

Obres:

Part I (s. XIV final):
 • Autor: Ramon Llull

  Contingut:

  Logica nova (Bo III.56)

  Llengua: Llatí

 • Autor: Ramon Llull

  Contingut:

  Ars generalis ultima (Bo III.80) (fragment)

  Llengua: Llatí

 • Autor: Pseudo-Ramon Llull

  Contingut:

  De oratione (FD II.19)

  Llengua: Llatí

 • Autor: Anònim

  Contingut:

  [Notulae de demonstratione, praedicato et definitione in logica Raymundi Lulli]

  Llengua: Llatí

Part II (s. XIV final):
 • Autor: Ramon Llull

  Contingut:

  Lectura compendiosa super Artem inveniendi veritatem (Bo II.A.2)

  Llengua: Llatí

 • Autor: Ramon Llull

  Contingut:

  Compendium logice Algazelis (Bo I.1a)

  Llengua: Llatí

Part III (s. XV/XVI):
 • Autor: Ramon Llull

  Contingut:

  Lògica del Gatzell (Bo I.1b)

  Llengua: Català

 • Autor: Pseudo-Ramon Llull

  Contingut:

  Liber de modo applicandi logicam ad scientiam juris et medicinae (FD I.15)

  Llengua: Llatí

 • Autor: Ramon Llull

  Contingut:

  Ars juris (Bo II.B.7)

  Llengua: Llatí

 • Autor: Ramon Llull

  Contingut:

  De convenientia fidei et intellectus in objecto (Bo IV.10)

  Llengua: Llatí

 • Autor: Ramon Llull

  Contingut:

  Ars generalis ultima (Bo III.80) (fragment)

  Llengua: Llatí

 • Autor: Ramon Llull

  Contingut:

  Liber de demonstratione per aequiparantiam (Bo III.71)

  Llengua: Llatí

 • Autor: Pseudo-Ramon Llull

  Contingut:

  Quaestio utrum veritates fidei catholicae sint per viam rationis inquirendae (FD II.263)

  Llengua: Llatí

Part IV (s. XIV/XV):
 • Autor: Ramon Llull

  Contingut:

  Art amativa (Bo III.2) (fragment)

  Llengua: Català

Descripció

Volum factici. 212 ff. Paper, 222 x 150 mm. Diverses mans. Enquadernació de la Biblioteca Palatina de Mannheim.

Versió digital (Raimundus-Lullus-Institut) Més informació en LlullDB