Munic, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 10552

Inclòs amb el número 73 a la secció “Libri Barcinonenses” del catàleg dels llibres que Ivo Salzinger va enviar a Magúncia (1718) per preparar l’edició Moguntina. Font: Llull DB, cat. SA-1, núm. 264-269.

Obres:

 • Autor: Pseudo-Ramon Llull

  Contingut:

  Introductorium magnae Artis generalis (FD I.13)

  Llengua: Llatí

 • Autor: Pseudo-Ramon Llull

  Contingut:

  Introductorium ad artem brevem (FD II.213)

  Llengua: Llatí

 • Autor: Pseudo-Ramon Llull

  Contingut:

  Artificium Artis generalis (FD II.266)

  Llengua: Llatí

 • Autor: Pseudo-Ramon Llull

  Contingut:

  Ars generalis (comentari VII) (FD II.174g)

  Llengua: Llatí

 • Autor: Ramon Llull

  Contingut:

  Ars brevis (Bo III.77)

  Llengua: Llatí

 • Autor: Ramon Llull

  Contingut:

  Liber correlativorum innatorum (Bo IV.24)

  Llengua: Llatí

 • Autor: Pseudo-Ramon Llull

  Contingut:

  Fons paradisi divinalis (FD II.3)

  Llengua: Llatí

 • Autor: Pseudo-Ramon Llull

  Contingut:

  Ars memorativa (FD II.14)

  Llengua: Llatí

 • Autor: Pseudo-Ramon Llull

  Contingut:

  De reductione et applicatione (FD II.184)

  Llengua: Llatí

 • Autor: Ramon Llull

  Contingut:

  Arbor philosophiae desideratae (Bo III.14)

  Llengua: Llatí

Descripció

Paper. 123 ff. 162 x 114 mm. Probablement havia pertangut al lul·lista Gaspar Vidal (doc. 1606-1609/1626). Enquadernació moderna, que aprofita les restes de la pròpia de la Biblioteca Palatina de Mannheim.

Versió digital parcial (Raimundus-Lullus-Institut) Més informació en LlullDB