Tarassona, Archivo de la Catedral, ms. 30

Havia pertangut a Antoni Sedacer (m. 1444), lector de l’Escola Lul·liana de Barcelona, segons que indica una nota de compra al f. 212v: “Istud volumen quaternorum XXI dicitur Arbor scienciarum compilatus a Raymundo Lul, cathelano, et est mei [ratllat: presbiteri …; afegit per una altra mà: Castri Vicens], quod emi a presbitero Antonio Sadacer de Barcenonia ducatis XII auri”.

Obres:

  • Autor: Ramon Llull

    Contingut:

    Arbor scientiae (Bo III.23)

    Llengua: Llatí

Descripció

Paper, amb guardes de pergamí. 300 x 220 mm. A dues columnes.

Versió digital (Raimundus-Lullus-Institut) Més informació en LlullDB