El projecte Semiòtica a l’Arxiu: Tradició vs. Modernitat es fonamenta en una exposició efímera de peces heràldiques, sigil·logràfiques, de firmes, filigranes i marques de mercaders, així com ExLibris i Manuals actuals de disseny; exposició que esdevé virtual en aquesta web, constituint-se en un espai temàtic propi.