Tradició


Segells

Els segells tenien la finalitat d’ identificar la propietat d’ una cosa o bé garantir l’autenticitat, la validesa d’un document. També es podien utilitzar com a protecció contra l’obertura d’ un document per prevenir-se d’ indiscrecions, falsificacions, pèrdues, etc. A les cancelleries hi havia un alt funcionari encarregat de guardar els segells (guardes) i d’autentificar els documents públics i privats. En altres casos, el mateix personatge emissor de documents podria tenir un propi anell segellador.Saber-ne més

Marques de mercader

La marca de mercader -senyal de mercaderies- és el signe que identifica un comerciant o una companyia i el seu objectiu principal és el seu reconeixement immediat. Les marques tenen una aparença monocroma i se solen aplicar amb tinta negra sobre el paper o en teles gruixudes, en el segell matriu que valida un document o tanca la correspondència, o com a incisions en els contenidors de mercaderies. L’element més comú és la creu, realitzada normalment amb traços simples i a la qual s’afegeix una simbologia diversa i pròpia de cada mercader.Saber-ne més

Signatures

Signum, signa i  signatures En els documents escrits en pergamí, sobretot a l’Edat Mitjana, però també en alguns de posteriors, …Saber-ne més

Escuts (Heràldica)

El terme heràldica deriva de la paraula d’ origen germànic herald, que era la persona responsable d’ identificar i conèixer les armeries, sobretot en el camp de batalla i en els tornejos. L’herald també va acabar fent-se càrrec de les proves de noblesa, del dret nobiliari, de l’estudi genealògic, dels títols i les dignitats, etc. En l’ actualitat, però, l’ heràldica només s’ ocupa de l’ estudi de les armories en tots els seus aspectes.Saber-ne més

Filigranes

La filigrana servia per identificar la procedència del paper i la fàbrica on aquest s’havia produït; de manera que funcionava com una forma primerenca de marca comercial o de logotip, del molí de paper o del paperer del qual procedia. Van ser els fabricants de paper de Fabriano (a la Toscana italiana) a qui hem d’atribuir l’invent. Els fulls de paper més antics amb filigrana que provenen d’aquest indret són documents localitzats a Cremona datat 1271 (una lletra F) i a Bologna, escrit el 1282 (una creu grega).Saber-ne més