Els camps marcats amb * són obligatoris

Dades de la persona sol·licitant

Email*
Direcció

Dades de la persona representant

Direcció

Que necessito consultar els documents següents del Fons de pergamins. Arxiu del Marquès de Santa Maria de Barberà:
Finalitat d’ús dels documents:
Tipus de producte final de treball:

Sol·licito

Que, un cop realitzats els tràmits i les comprovacions necessàries, pugui consultar l’esmentada documentació.

Així mateix, amb la signatura d’aquesta sol·licitud, DECLARO que m’assabento i accepto les condicions relacionades en l’Annex.

Annexe

  1. Els documents lliurats per a consulta no presencial serán visualitzats sempre amb la marca d’aigua amb l’escut de l’Excelentíssim Marquès de Santa Maria de Barberà. Aquests documents en cap cas podran ser reproduïts i/o publicats i la seva utilització es restringeix a les finalitats d’investigació .
  2. Si es necessita la reproducció d’un document, caldrà sol·licitar permís exprés a la propietat.
  3. El sol·licitant es compromet a donar a l’arxiu dos exemplars en format digital o paper de l’obra publicada.
  4. Citació: En els crèdits corresponents es farà constar la procedència dels documents, de la següent manera; Arxiu del Marquès de Santa Maria de Barberà, Col·lecció Pergamins, núm. d’identificació del document consultat.

Informem que les seves dades personals i altres informació facilitades mitjançant aquest formulari, serà inclosa i conservada en un fitxer per al seu tractament, propietat de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, mentre no es sol·liciti la seva cancel·lació. El tractament es destinarà a la millora del servei i no es facilitaran a altres organismes per cap finalitat. L’Usuari podrà exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, oposició o cancel·lació dirigint-se a l’Arxiu Municipal de Vilassar de Dalt c. Marquès de Barberà, 9 -08339 Vilassar de Dalt, mitjançant correu electrònic dirigit a arxiu@vilassardedalt.cat o bé per telèfon 93 693 14 21.

Aquest camp només és per validació i no s’ha de modificar.