L’Arxiu dels Marquesos de Santa Maria de Barberà compta amb els fons i col·leccions següents:

11.256 pergamins
més de 2.000 manuscrits
457 metres lineals de lligalls

Fons:

 • Baronía de Vilassar
 • Llull
 • Pinós
 • Sureda-Sant Martí
 • Sarriera
 • Solterra
 • Baronía de Cervelló
 • Baronía de Santa Pau
 • Boixadors
 • Copons

Col·leccions:

 • Pergamins
 • Patriciat urbà de Barcelona
 • Plànols, mapes i genealogies
 • Llibres impresos